327 litrów ile to galonów [gal]

Czy wiesz, ile galonów ma 327 litrów?

Takie pytanie zadajesz sobie w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Obowiązuje tam angielski układ jednostek i miarą objętości nie jest litr (jak na przykład w Polsce), a galon [gal]. W USA jest to galon US, w Wielkiej Brytanii jest to galon UK.

327 litrów to 71,93 galonów UK [gal] oraz 86,384 galonów US [gal].

Dodatkową jednostą pojemności w krajach anglosaskich są uncje [fl oz]. W przypadku UK, galon dzieli się na 160 uncji, a w przypadku US, galon dzieli się na 128 uncji.

327 litrów to 11508,79 uncji UK [fl oz] oraz 11057,19 uncji US [fl oz].

Jak przeliczyć galony na litry?

Musisz pomnożyć 1 litr razy współczynnik 0,219969248 dla galonu UK oraz współczynnik 0,264172052 dla galonu US.

Jak przeliczyć uncje na litry?

Pomóż 1 litr razy współczynnik 35,195079728 dla uncji UK oraz współczynnik 33,814022702 dla uncji US.

Aby policzyć w przybliżeniu można przyjąć, że 1 litr to 0,22 galona UK oraz 0,26 galona US. Wynik nie będzie dokładny, ale do zgrubnego przeliczenia powinno wystarczyć.